Fri Frakt på allt över hela Sverige
Sök

Ångrätt & reklamation

Ångrätt

Du har normalt sett 14 dagars ångerrätt på varor du har köpt i vår webbutik, enligt ångerrättslagen. Det innebär att du har rätt att returnera en vara om du inom 14 dagar efter att du har mottagit den meddelar oss att du vill utnyttja ångerrätten. Du får tillbaka hela köpesumman, men du ansvarar för returfraktkostnaden. Om produkten inte returneras i perfekt skick kan Design4u ha rätt att göra avdrag vid återbetalningen. Varan ska returneras i originalförpackningen. Vänligen ange namn och ordernummer samt information om hur återbetalningen ska ske. Återbetalningen sker normalt sett inom 5-14 arbetsdagar, men senast inom 30 dagar efter att vi har mottagit och godkänt returen. Observera att eventuell faktura måste betalas även om du returnerar varan. Återbetalning av orderbeloppet sker efter godkänd retur. Vänligen kontakta oss innan du returnerar en vara. Vid betalning med faktura/delbetalning ska faktura/etableringsavgift betalas.

Vid köp av en produkt som är specialtillverkad eller på annat sätt anpassad specifikt för dig, gäller inte ångerrätten. Det kan till exempel vara en soffa i en specifik tyg och färg som är tillverkad just för dig. Ångerrätten gäller inte heller fullt ut för specialbeställda varor, det vill säga varor med leveranstid längre än två veckor.

Observera att ångerrätten/returrätten inte gäller för företagskunder.

Retur

Önskar du att returnera en vara?

Så här gör du:

  1. Meddela oss inom 14 dagar efter att du mottog varan. Berätta om du vill byta varan, få en tillgodokupong eller häva köpet.
  2. Skicka tillbaka paketet till oss, du hittar adressen på vår hemsida. Observera: Om du väljer att skicka paketet utan spårningsnummer har du ingen rättigheter om paketet går förlorat. DESIGN4U betalar inte för returer, det är kundens ansvar.
  3. Varan ska vara i originalförpackning och i samma skick som när du mottog den. Kom ihåg att använda tillräcklig och säker förpackning för att undvika skador under transporten.

Retur av vissa beställningsvaror kan inte vara möjligt eftersom de betraktas som specialbeställningar och inte omfattas av ångerrätten. Kontakta oss via e-post om du är osäker på om varan kan returneras eller inte innan du genomför ett köp.

Transportskada

Om det mot förmodan skulle uppstå en transportskada, så står vi för försäkringen och levererar en ny produkt/del så snart som möjligt!

Du bör alltid kontrollera varan och förpackningen vid mottagandet, samt eventuella brister i leveransen. Om det finns skador på förpackningen eller brister i leveransen bör detta noteras på kvittot till vår transportpartner vid mottagandet för att göra försäkringen giltig. Om varan är skadad under transporten måste kunden spara både förpackningen och produkterna. Skadan eller bristen ska anmälas skriftligen till hello@d4u.se tillsammans med bilder till oss så snart som möjligt.

Reklamation av vara

Enligt konsumentköplagen har du alltid 3 års reklamationsrätt. Reklamation innebär att du meddelar oss inom rimlig tid efter att du upptäcker en defekt i produkten. Vi kontrollerar alltid alla varor för eventuella fel eller brister, så långt det är möjligt, innan vi levererar dem till dig. Om det fortfarande är något fel på din produkt, vänligen kontakta oss innan du returnerar produkten till oss. Observera att när du returnerar en produkt ska du inte klistra etiketter eller frimärken direkt på originalförpackningen. Förpacka returen med en yttre förpackning runt produkten originalkartong. När vi har mottagit en giltig reklamationsanspråk kommer vi att kontakta dig för att åtgärda felet eller skicka eventuella returkoder/fraktsedlar. Vid retur av en reklamerad vara är vi självklart ansvariga för returkostnaden.

Klagomål eller synpunkter angående DESIGN4Us tjänster eller produkter bör meddelas till DESIGN4Us kundtjänst via e-post hello@d4u.se

Vad som inte täcks av garantin?

  • Allmän slitage, skärsår, repor eller annan skada orsakad av felaktig användning, olyckor, stötar eller yttre skador och missfärgning orsakad av felaktig användning eller hantering,
  • Skador och missfärgning orsakade av bristande eller felaktig vård/underhåll i enlighet med Design4us underhållsinstruktioner,
  • Produkter som har blivit förvarade, monterade eller använda på fel sätt, missbrukade eller ändrade, samt produkter som har utsatts för höga temperaturväxlingar, placerade i direkt solljus eller i en miljö där produkten inte är lämplig, till exempel utomhus eller i en fuktig miljö, som exempelvis i ett badrum.

Justering eller omleverans:

Om varan har en brist kan köparen begära att säljaren åtgärdar bristen eller ersätter med en motsvarande vara. Säljaren kan motsätta sig köparens krav om genomförandet av kravet är omöjligt eller orsakar oskäliga kostnader för säljaren. Säljaren ska utföra åtgärden eller omleveransen inom skälig tid. Åtgärden eller omleveransen ska ske utan kostnad för köparen, utan risk att köparen inte får sina utgifter täckta och utan väsentlig olägenhet för köparen. Säljaren får inte utföra mer än två försök till åtgärd eller omleverans för samma brist, om det inte finns särskilda skäl som gör att ytterligare försök är rimligt.

Även om köparen inte begär åtgärd eller omleverans kan säljaren erbjuda åtgärd eller omleverans om detta sker utan dröjsmål. Om säljaren utför sådan åtgärd eller omleverans kan inte köparen begära prisavdrag eller hävning.

Prisavdrag: Om bristen inte åtgärdas eller ersätts kan köparen kräva en proportionell prisavdrag.

Hävning: I stället för prisavdrag kan köparen häva avtalet, förutom när bristen är oväsentlig.

Skadestånd: Köparen kan även kräva ersättning för ekonomisk förlust som han eller hon drabbas av på grund av att varan har en brist enligt konsumentköplagens.